2016-09

Uppvärmning

Match

Uppvärmning

Övning 1

Go Pro kamera (Del 1 av 3)

Övning 1

Övning 2

Go Pro kamera (Del 3 av 3)

Övning 2

Match (Period 1)

Kamera Syd (Del 2 av 3)

Övning 1

Match (Period 2)

Övning 1

Rörlig kamera Syd (Del 1 av 2)

Instruktion av övning

Match (Del 2 av 3)

Kamera Syd (Del 2 av 4)

Match (Period 2)

Kamera Syd (Del 3 av 3)

Övning 2

RST #88 dammar på ett skott

Övning 2

Rörlig kamera Syd (Del 2 av 2)

Övning

Match (Del 3 av 3)

Kamera Syd (Del 3 av 4)

Kamera Syd (Del 1 av 3)

Uppvärmning

Match (Period 1)

Uppvärmning

Första delen av matchen

Uppvärmning

Match (Del 1 av 3

Kamera Syd (Del 1 av 4)

Kamera Syd (Del 4 av 4)