2019-082019-08

2019-08-27, Uppvärmning

2019-08-27, Period 2 (Del 1 av 2)

2019-08-29, Period 1 (Del 1 av 2)

2019-08-29, Period 2 (Del 1 av 2)

2019-08-27, Period 1 (Del 1 av 2)

2019-08-27, Period 2 (Del 2 av 2)

2019-08-29, Period 1 (Del 2 av 2)

2019-08-29, Period 2 (Del 2 av 2)

2019-08-27, Period 1 (Del 2 av 2)

2019-08-29, Uppvärmning

2019-08-29, Robbans straff