2019-02-05 Reklam TV för Kumla Hockey

Tagning 4

Tagning 2

Tagning 5

Tagning 3

Final cut

Tagning 1